Omlouvání předmětů na VŠE

I když to tak mnohdy na první (ani druhý a třetí) pohled nevypadá, snažím se ještě pořád dívat na svět s určitou dávkou pozitivistického nadhledu. Věřím tomu, že lidem, kteří dodržují určitá pravidla a zásady (platí staré rčení, že právo je minimem morálky), se toto jednání jednou vrátí (v dobrém slova smyslu). O to více mě štvou takové ty typické malé české podvůdky a fauly. Omlouvání předmětů na mé alma mater patří mezi ně.

Nejprve si vás dovolím uvést do děje, jelikož na ostatních univerzitách institut omlouvání předmětů/zkoušek pokud dobře vím do jisté míry existuje, ale absurdnosti systému Vysoké školy ekonomické nedosahuje ani omylem. Studenti VŠE mohou následující odstavec s klidným svědomím přeskočit.

Na VŠE je na každý předmět jeden pokus na zkoušku. Popřípadě druhý, dosáhne-li student celkové úspěšnosti 50-60% (celkové ve smyslu sečtení bodů za práci za semestr a výsledku zkoušky). Ano, je to systém, který má výhody i nevýhody, já jsem spíše jeho zastáncem, protože motivuje líné studentstvo k tomu, aby to nechodilo zkusit, ale udělat. V případě neúspěchu je nutné předmět zapsat za rezervní kreditové poukázky (kterých je omezený počet) znovu a opět chodit na cvičení a splnit veškeré požadavky na práci v průběhu semestru, aby vás podruhé (potřetí, počtvrté…) pustili ke zkoušce. To je tvrdé velmi.

Omlouvání předmětů na VŠE

Taková by to mohla být hezká škola…

A protože student VŠE je zvířátko tvořivé, objevil možnost omluvení předmětu ze zdravotních či jiných závažných důvodů. V tomto případě je opět nutné zapsat jej znovu, ale nedojde ke ztrátě kreditových poukázek. Abyste to správně pochopili, funguje to zhruba tak, že dostanete-li z průběžného testu z Ekonomie nepříjemně malý počet bodů (obvykle ekvivalent 50 % a méně), velmi znatelně se vám kvůli této informaci přitíží a je to jasný důvod pro to, předmět omluvit. Že by snad někdo o to více času a píle věnoval studiu? Ale kdeže…

Skončilo to samozřejmě tak, že u některých těžších (řekněme stěžejních) předmětů na VŠE je míra omlouvání tak vysoká, že už to začalo vedení školy/fakult/kateder štvát. Což je důvodem proto, že se zavádějí naprosto absurdní pravidla pro omlouvání těchto předmětů, kterým je pak těžké vyhovět i v případě závažné nemoci. Třítýdenní neschopenka v průběhu semestru či závažná nemoc ve druhé polovině zkouškového? A to byste jako chtěli něco omluvit? To jste si měli rozmyslet dřív, šmejdi malý, teď to máte za čtyři a uvidíme se za půl roku. Fér, ne?

MYVážení a milí studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, buďte té neskonalé dobroty a nezneužívejte omlouvání předmětů. Máte málo bodů? Vynechte páteční, sobotní, úterní a středeční alkoholový dýchánek a běžte se učit. Všichni ti, kteří jsou či budou opravdu nemocní, vám budou velmi vděčni.